Shop Kim Sướng

Địa Chỉ: 65 Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP.Vĩnh Long

Hotline: 0399.89.5579

Email: suongkim7799@gmail.com

Website: shopkimsuong.com